Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου του Δικτύου AGRICA, που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, κ.ά., εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Δικτύου AGRICA και του Πανεπιστημίου Αιγαίου και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό και διεθνές δίκαιο.

Το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, κ.λπ., που ενδεχομένως διασυνδέονται με τον ιστότοπο του Δικτύου AGRICA δεν συντηρούνται ή ελέγχονται από το Δίκτυο AGRICA. Ως εκ τούτου, το Δίκτυο AGRICA δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, ή την ορθότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων ή υπηρεσιών που ενδεχομένως να διασυνδεθούν με τον ιστότοπό του.

Το Δίκτυο AGRICA δεν παρέχει εγγύηση για τη χρήση των συνδέσμων (links) που περιλαμβάνονται στον ιστότοπό του και δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων ή υπηρεσιών, που διασυνδέονται με αυτόν.

Κάθε πληροφορία ή οδηγία που αναφέρεται στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου δεν υποκαθιστά τα επίσημα έγγραφα, όπως κανονισμοί, εγκύκλιοι, κ.ά. Ο επισκέπτης του ιστότοπου οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες και οδηγίες του ιστότοπου, οι οποίες ενδέχεται να μην είναι επίκαιρες, με τα σχετικά επίσημα έγγραφα και να απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δικτύου AGRICA για διευκρινίσεις.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της Διαδικτυακής Πύλης, εκτός από τις ρητώς αναφερόμενες εξαιρέσεις (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), το οποίο - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, βίντεο, ήχους κ.λπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Δικτύου AGRICA και προστατεύονται από την ισχύουσα εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Συγκεκριμένα, οι εικόνες είναι ιδιοκτησία της Jildou Altenburg και στοκ φωτογραφίες της ιστοσελίδας Pexels.

Η AGRICA Network διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα σχετικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται με βάση αυτό. Το περιεχόμενο της Διαδικτυακής Πύλης διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση κατά την κρίση του Δικτύου AGRICA. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, υπό την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι στη συνέχεια ελεύθερα διαθέσιμο μέσω Διαδικτύου ή άλλου κατάλληλου μέσου και συνοδεύεται από σαφή και σαφή αναφορά στο αρχική πηγή του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί τη ρητή γραπτή άδεια του κατόχου ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες αυτής της Διαδικτυακής Πύλης και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, φορέων εταίρων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και επομένως αυτοί οι φορείς φέρουν τη σχετική ευθύνη. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου αυτής της διαδικτυακής πύλης, καθώς και για αιτήματα για άδεια αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το agrica@aegean.gr.