Η Ερευνητική Υποδομή AGRICA II, αξιοποιόντας τον εξοπλισμό και την γνώση που παράγεται μέσα από την έρευνα, προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης και τελικά προϊόντα αυξημένη διατροφικής αξίας λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας που αφορούν τον ευρύτερο χώρο της αγροδιατροφής, αφετέρου δε την παράδοση του χώρου αυτού. Δημιουργεί έτσι το κατάλληλο περιβάλλον για διατήρηση και βελτίωση της υγείας του ανθρώπου στο μέτρο που επηρεάζεται από τη διατροφή, αλλά και τις κατάλληλες συνθήκες για ενίσχυση της οικονομίας των τοπικών κοινωνιών της περιοχής του Αιγαίου.

Υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν και προσφέρονται στην AGRICA είναι:

services-01

Πρωτογενής Τομέας

Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης υποορόφου ελαιώνων σε πληθυσμούς δάκου.

Υπηρεσίες διαχείρισης πληθυσμού αγριοκούνελου.

Ανάπτυξη εφαρμογών για συλλογή και διαχείριση δεδομένων πρωτογενούς παραγωγής.

Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και διαχείρισης δεδομένων ολοκληρωμένης διαχείρισης του αγριοκούνελου.

Ανάπτυξης και τυποποίησης μεθοδολογιών απομόνωσης αντιγόνων σε ιχθύες.

Ρύθμισης της έκφρασης γονιδίων του ανοσοποιητικού συστήματος σε μοριακό επίπεδο σε διαφορετικούς συνδυασμούς αντιγόνων σε ιχθύες.

Ανάπτυξη εμβολιακών πολυδύναμων μειγμάτων με αποτελεσματική προστασία έναντι ασθενειών εκτρεφόμενων ιχθύων, ιογενών και βακτηριακών.

Χαρακτηρισμός στελεχών μικροοργανισμών από το θαλάσσιο περιβάλλον.

Βελτιστοποίηση παραγωγής επιλεγμένων στελεχών μικροοργανισμών θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Δευτερογενής Τομέας

Παραγωγή Εκχυλισμάτων με βιοδραστικές ουσίες από μικροφύκη και υδροχαρή φυτά.

Παραγωγή Βιομάζας με υψηλό πρωτεϊνικό περιεχόμενο για χρήση ως συμπλήρωμα διατροφής.

Αξιοποίηση άχρηστων ή χαμηλού κόστους γεωργο-βιομηχανικών εκροών μέσω ζυμώσεων για παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας.

Μικροβιολογικές αναλύσεις και αναπτυσσόμενες μοριακές μεθοδολογίες τροφίμων.

Παραγωγή εκχυλισμάτων φυτικής και ζωϊκής προέλευσης με χρήση πράσινων μεθοδολογιών.

Ενθυλάκωση βιοδραστικών συστατικών εκχυλισμάτων.

Παραγωγή υλικών προσρόφησης με βάση τον ενεργοποιημένο άνθρακα.

Παρασκευή και χαρακτηρισμός νέου τύπου συσκευασιών με αντιμικροβιακές ιδιότητες.

services-02
services-03

Τριτογενής Τομέας

Ποσοτικοποίηση μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών τροφίμων.

Αξιολόγηση διατροφικής αξίας μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών τροφίμων.

Ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση βιοενεργών - φαρμακοθρεπτικών συστατικών τροφίμων.

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση με την χρήση έγκυρων, διαπιστευμένων ερωτηματολογίων για την διατροφική αξία τοπικών τροφίμων της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου.

Αξιολόγηση αισθητηριακής ανάλυσης τροφίμων.

Σχεδιασμός συσκευασίας για προϊόντα τροφίμων.

Δημιουργία διαστάσεων οπτικής εικόνας (visual brand identity) για προϊόντα τροφίμων.