Κίζος Α., Βαΐτης Μ., Καβρουδάκης Δ., Κωστοπούλου Ε., Tscheulin T., Κατσικογιάννης Γ., Κοψαχείλης Β., Μιχαλάκης Β., Σέντας Ε., Stattegger S.R., Σταυριανάκης Γ. «Οικολογία Τοπίου και Διαχείριση Εχθρών Καλλιεργειών με Συστήματα Γεωργίας Ακριβείας: η περίπτωση του Δάκους της Ελιάς (Bactrocera Oleae) (Rossi) (Diptera: Tephritidae)». 2021. Ημέρες Καινοτομίας & Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Κίζος Α., Καβρουδάκης Δ., Tscheulin T., Κατσικογιάννης Γ., Μιχαλάκης Β., Σέντας Ε., Σταυριανάκης Γ. «Pest management with precision farming tools: the case of the olive fly (Bactrocera Oleae)». 2022. EUROGEO 2022 “Re-Visioning Geography for Sustainability in the Post - Covid Era”.
Kostoglou D., Simoni M., Vafiadis G., Kaftantzis N.-M., and Giaouris E. 2022. Investigation of the prevalence of Campylobacter spp., Salmonella spp., and Listeria monocytogenes in raw chicken meat and fresh packaged salads from retail stores. 2nd Days of Innovation and Research: "Dimitris Edouardos Gardikis", 01-03.06.2022, University of the Aegean, Greece (ΟΜΙΛΙΑ)
S. Pilafidis, E. Tsouko, G. Sougleri, P. Diamantopoulou, G. Vasilakis, S. Papanikolaou, K. Gkatzionis, D. Sarris. Production of fungal bioactive compounds utilizing agro-industrial side streams by selected edible macrofungi. (Oral presentation) 10th Panhellenic Conference of Greek Lipid Forum“Current Trends in the Field of Lipids” November 25 2022, Athens, Greece.
M. Kothri, E. Tsouko, G. Chatzigeorgiadis, S. Pilafidis, G. Vasilakis, S. Papanikolaou, Z. Ioannou, K. Gkatzionis, D. Sarris. Valorization of brewer’s spent grain for the production of single cell oil by the oleaginous yeast Yarrowia lipolytica. (Oral presentation) 10th Panhellenic Conference of Greek Lipid Forum“Current Trends in the Field of Lipids”. November 25, 2022, Athens, Greece.
Aikaterini Koletti, Ioanna Fouskari, Rodica-Catalina Efrose, Emmanouil Flemetakis, George Tsirtsis, Chrysanthi Kalloniati. (2023) Molecular classification of five microalgae strains isolated from Greek solar saltworks. Mikrobiokosmos, Larissa, Greece (submitted)
Archontoula Koskeridi, Aikaterini Koletti, Maria-Eleftheria Zografaki, Sofia Marka, Rodica-Catalina Efrose, Emmanouil Flemetakis, George Tsirtsis, Chrysanthi Kalloniati. (2023) Exposure to salinity stress conditions of an isolate from Kalloni solar saltworks on the island of Lesvos in Greece leads to biomass production with promising characteristics. Mikrobiokosmos, Larissa, Greece (submitted)
Poulios E, Vasios GK, Psara E, Antasouras G, Gialeli M, Pavlidou E, Tsantili-Kakoulidou A, Troumbis AY, Giaginis C. Antioxidant activity of medicinal plants and herbs of North Aegean, Greece: Current clinical evidence and future perspectives. The Natural Products Journal, 2023, accepted, in press.
Xenakı A.1, Zkerı E.1, Stasınakıs A.S1 (2023). Cultivation of the microalgae Chlorella Sorokiniana in various agro-industrial wastewaters and characterization of biomass extracts for bioactive compounds. Accepted for publication in 18th International Conference on Environmental Science and Technology Athens, Greece, 30 August to 2 September 2023 (submitted)
Eirini Zkeri, Maria Mastori, Argyri Xenaki, Anthi Panara, Marilena Dasenaki, Nikolaos S. Thomaidis, Athanasios S. Stasinakis (2023). Cultivation of Chlorella sorokiniana to winery wastewater, submitted for publication.