Ημερίδα για την Αγροδιατροφική Έρευνα και Καινοτομία στο Αιγαίο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 / 09 / 2023 στο Κτίριο Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Ο γεωργικός τομέας προχώρησε τα τελευταία χρόνια στην ολοένα αυξανόμενη εντατικοποίηση των συστημάτων παραγωγής.
Όσο αβέβαιες και αν είναι οι εκτιμήσεις των ερευνητών, η αγροτική παραγωγή είναι σημαντικά επιβαρυντική για το κλίμα.